Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2012

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА”

Отчет 2012

logoФондация за развитие “Читалища” /ФРЧ/ е регистрирана като Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза през 2004 година. Основните цели на фондацията са: развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество и институционалното укрепване на българските читалища като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

Координатор е на Читалищната мрежа за развитие и поддържа порталния сайт на читалищата www.chitalishte.bg.

Фондацията е независим ресурсен център за читалищата, има богат опит, познава възможностите им на традиционни, със значителен потенциал за съвременното развитиe, местни културни и информационни средища.

На базата на натрупания опит и възможностите за интернет достъп до значителен брой читалища, Фондацията популяризира новите възможности на читалищата като интегрирано място за предлагане на културни, информационни и образователни услуги; среда за споделяне на опит, поощряване на индивидуалното развитие и социалните контакти, както и конкретния им принос за промяна качеството на живот на местната общност.

На работна среща в началото на годината  бяха обсъдени предстоящите съвместни дейности и възможностите за партньорство.

Информацията за ЕС продължи да е основна задача на Европейския информационен център Европа Директно «Читалища», през четвъртата година от неговото създаване. Отново бяха  предоставяни печатни и промоционални материали за ЕС на читалища и индивидуални посетители на центъра. Особено внимание в информационните дейности бе отделено на  2012- Европейската година на активното дълголетие и солидарността на поколенията, възможностите за обучение и работа, създадения от ЕК специален уебсайт за децата и младите хора — „Детски кът”, както и на уебсайта „Кът на учителя“.

Тематичната насоченост на осъществените инициативи беше съобразена с актуални проблеми на съвременното общество.

Детският празник «Земята през нашите очи» в село Костенец, беше посветен на борбата с климатичните промени и опазване на околната среда. Той привлече вниманието на децата-участници и многобройните зрители с иновативния подход към темата. На площад „Константин Костенечки” децата дефилираха с облекла от стари вестници. Бяха раздадени 100 зелени флагчета с послания и зелени балони. Участниците получиха и евроинформационни материали от информационния център Европа Директно „Читалища”, свързани с опазване на околната среда. Децата изразиха загрижеността си за природата и готовността  да правят свои стъпки за нейното опазване, в специално написан и отправен на феста призив, »За да я има планетата Земя, нека да си подадем ръка!», с който се присъединяват към  действията в «подкрепа на нашата планета с надеждата, че малките усилия на всеки човек ще доведат до нейното спасение». Подготвената и открита в салона на читалището изложба с детски рисунки »Земята – моят дом», показа творческите търсения и възможностите на децата при интерпретиране на темата. Празникът завърши също с красив жест – засаждане на теменужки.
DIGITAL CAMERA  2
В Софийска област, в читалищата: „Съзнание”- гр.Сливница, «Слънце» – гр. Ихтиман, «Прогрес» – гр. Костенец, и «Иван Вазов» в гр. Костинброд. се проведоха поредица информационни дни под общо наименование „Неформално обучение и предприемачество”

Информационните събития бяха насочени към безработни млади хора, попаднали в риск от социална изолация. Целта беше да се помогне на младежи с ниска квалификация, с продължителна безработица, да се включат в пазара на труда. Дните бяха организирани с експертната помощ на Бюрата по труда. Участниците получиха консултации как да се включат в обучение по „Малък и среден бизнес” и „Бизнес услуги”, за да придобият предприемачески, управленски и бизнес умения, как да стартират собствен бизнес и изработят бизнес план или маркетингова стратегия

3Представени бяха информационните ресурси и услугите, които им предлагат държавните институции, общините. и мрежата европейските центрове в България, конкретните програми на Центъра за развитие на човешките ресурси и Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика.  Младежите бяха запознати и с възможностите на читалищата да им оказват помощ при търсене на конкретна информация, свързана с пазара на труда. Практическите упражнения за търсене на информация, за писане на автобиография и мотивационно писмо, с които да кандидатстват за свободни работни места през интернет им даде увереност, че тук наистина могат да разчитат на помощ при търсенето на информация за свободни работни места и подаването на документи по електронен път, че може и в бъдеще да ползват безплатно услугите, които и се предоставят на място в читалищата.

В гр. Правец се проведе младежка конференция «Нови възможности», за повишаване осведомеността на младите хора за обучение и реализация в други европейски страни, организирана с участието на РЕКИЦ «Читалища» -Ботевград. Ученици и младежи от града бяха запознати със секторните програми на Европейския съюз в образованието, с възможностите за учебна мобилност и за търсене на работа в ЕС, които се предоставят от мрежата EURES. Участниците в срещата получиха пакети с тематични информационни материали, предоставени от Информационния център Европа Директно „Читалища”.

 

Във връзка с Европейската година 2012 – на активното дълголетие и солидарността на поколенията, бяха организирани няколко Информационни дни за деца и възрастни „Заедно – по-здрави, активни и трудоспособни” Те бяха повод и място за обсъждане както на въпроси за активното дълголетие, така и за предаване на знания и опит между поколенията:

В с. Костенец Информационната среща «Заедно, по – здрави, активни и трудоспособни»,  събра на 13 юни децата от детските градини, възрастни хора от пенсионерски клуб «Зелен здравец», много граждани.  Всички те празнуваха заедно Еньовден като показаха своето отношение към традициите, връзката на природосъобразния начин на живот с доброто здраве и предаването на полезните знания за билките. На срещата беше представена Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, с основните послания – да се насърчи активното присъствие на възрастните  в обществото и да не се допуска тяхната социална изолация. Децата се запознаха с разнообразието и лечебната сила на билките и предаваните от поколения традиционни лечебни практики, а заедно със своите баби изплетоха „Венец от билки и усмивки”, през който всички се промушиха за здраве.

645

В читалище „Възраждане 1912“- София, Р-н Подуяне също се състоя „Среща на поколенията“, посветена на Европейската година и 100 г. от Балканската война. Участваха ветерани от Втората световна война, запасни офицери и сержанти и деца от V-ти клас на 42-ро ОУ „Х.Димитър“, които по програма изучават история на България. Александър Ангелов – секретар на читалището, представи целите на Европейската година и сподели дългогодишния опит на читалището да поддържа партньорски отношения със Съюза на офицерите и сержантите от запаса, с пенсионерски организации  и възрастни читалищни самодейци. Кратка беседа, посветена на 100 г. от Балканската война и нейното значение за България изнесе о.р. Полк. Зафиров, Главен секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Акценти в последвалия разговор между възрастните и децата бяха изразяването на почит към загиналите за България и предаването на историческата памет на нацията от едно поколение на следващите.

78

9

Информационната среща «Заедно, по-здрави, активни и трудоспособни», проведена  в Народно читалище „Г.Бенковски-1928“, с. Горна Василица, също беше посветена на 2012 – Европейска година на възрастните хора и солидарността между поколенията. Това участие показа живата връзка между  поколенията в малкото населено място и възможностите на читалището да бъде най-търсения и привлекателен център, както за възрастните, така и за децата. Възрастните изтъкнаха ролята на труда за дълголетието, отразена в многообразната местна традиция. Участието им в създаването и поддържането на етнографската сбирка, организирана от  секретаря на читалището Светла Кангалова  е само едно от доказателствата, че тук се полагат грижи за да има приемственост между поколенията и традициите. С желание възрастните споделиха някои традиционни умения с децата и откликнаха на желанието им да ги научат  да тъкат на стан, да плетат краища на престилки, да предат прежда, да обновяват фолклорните си носии. Всички участници получиха информационни материали от Центъра Европа Директно „Читалища

101211

В Деня на народните будители и 105–годишнината на читалище „Прогрес”, гражданите на гр. Костенец се събраха, за да се насладят на богатата празнична програма и да изразят уважението и съпричастността си към читалището, което ги привлича с многообразието на дейностите и с отворените си врати за възрастните, децата и техните родители.

През последните четири години, като активен партньор по проекта Европа Директно „Читалища”, осъществен от Фондация за развитие „Читалища”, с подкрепата на Европейската комисия, читалище „Прогрес” има значим принос за да достига до гражданите от общината полезна, достъпна и актуална европейска информация.

Многопосочната и разнообразна дейност на читалището беше убедително представена в богатата празнична програма. Школата по изобразително изкуство чрез изложбата си от рисунки показа присъствие с ярките цветове и багри, талантливо вплетени в искрените детски послания за ценностите в живота и за бъдещето. Библиотеката, чрез участието си в Програмата „Глобални библиотеки”, разкри нови възможности за модернизиране на обслужването на читателите и осигуряване на съвременен достъп до информация. Ученици от началните класове представиха герои от любимите си книжки и се запознаха с новите европейски публикации и игри за деца. Възрастните бяха насърчени да ползват безплатния достъп до съвременна информация, за да бъдат по-активни в социалните си контакти и в живота на обществото. Организираните творчески занимания и прояви, стават постепенно любимо място  за среща с връстници, приятели, съмишленици, изявени творци и хора от различни поколения. Резултатите радват всички. Те стават видими благодарение усилията на основния екип на читалището обединен от секретаря Детелина Василева, на Настоятелството с председател Николай Хаджиниколов, координацията и подкрепата на общината и на тези многобройни приятели и съмишленици, които присъстват не само на празниците , но и в делниците на читалището.

131415Това многообразие бе показано и в специално заснетия филм за дейностите на 105-годишното читалище «Прогрес», включващ и партньорството му с ЕД „Читалища”. Секретарят на читалището Детелина Василева запозна участниците на срещата на информационните центрове Европа Директно /началото на м. декември/ с дейностите, на читалището като ги илюстрира с филма.

Панорама „С нашето изкуство в Европа” беше инициатива за популяризиране участието в младежки европейски конкурси и фестивали. Тя имаше за цел да насърчи участието на младите хора в европейския културен обмен чрез популяризиране изявите на читалищни състави от Софийска област в европейски детски и младежки музикални, певчески и танцови конкурси и фестивали. Секретари на читалища, ръководители на състави и млади изпълнители споделиха успехите си, обсъдиха възможностите за популяризиране на нематериалното културно наследство на Софийска област. Подчертаха необходимостта от получаване на актуална информация, свързана с подготовката и участието на децата и младежите на международна сцена, и създаване на нови партньорства чрез мрежата Европа Директно.

По повод 5-годишнината на членството на България в ЕС, Европа Директно „Читалища” партнира на Областната управа на Софийска област при организирането и провеждането на тържества, посветени на годишнината, в пет читалища: Ботевград – 6 декември; Сливница – 5 декември; Самоков -7 декември; Елин Пелин -3 декември и Пирдоп – 4 декември. За всяко от събитията бяха осигурени пакети с евроинформационни материали за широката публика.
Семинар „Възможности за стимулиране активността и социалната интеграция на възрастните чрез читалищата”, 5-6 ноември 2012 – с.Рибарица.

Антоанета Гинина, Председател на ФРЧ и Ръководител на проекта, Европейски информационен център Европа Директно «Читалища», представи участието на фондацията и Информационния център в  дейностите, посветени на Европейската година 2012  –  година на активното дълголетие и солидарността между поколенията. Основно внимание бе насочено към възможностите на читалищата като общностни средища за активен живот на хората от всички поколения, предаването на традициите и солидарност между поколенията, подкрепа на хората от третата възраст за преодоляване на социалната и културна изолация. Секретарите на читалищата споделиха опит от Ботевград, Костенец, Сливница, Костинброд, Подуяне за привличане и  активно участие на възрастните хора в социалния живот и предаване на традиционни умения и практики между поколенията. Участниците разискваха предизвикателствата и възможностите в разнообразните условия на различните селища и общини, сътрудничеството с местните власти и образователни институции.
В дискусията се включи и собственичката на хотела, дългогодишна библиотекарка в Ботевград, като сподели опита си в социално приобщаване на възрастните жители и гости на с. Рибарица, на които преодставя домакинството си за ежемесечни срещи, разговори и дискусии. Приятното съвпадение на редовната им среща с втория ден на семинара даде повод за осъждане на нови идеи и инициативи. Срещата продължи с ретроспекция на дейностите на Информационния център в партньорство с читалищата от Софийска област за активно предоставяне на информация за Европейския съюз към гражданите от всички възрасти в областта. Тя бе представена от Зоя Борисова, член на екипа на Центъра и богато илюстрирана със снимки от събитията през четирите години на  съвместна работа.

В изградените работни отношения и доверие, участниците в неформалната читалищна мрежа виждат залог за продължаване на партньорството си и развиване на съвместни проекти и в следващите години.

16

1817