Подпомага читалищата в България

ОТЧЕТ 2014

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА           

ОТЧЕТ 2014  

                                                                                                                     

logoФондация за развитие “Читалища”/ФРЧ/ e регистрирана като неправителствена организация в обществена полза през  2004 година. Работи в подкрепа на българските читалища  като   центрове с културни, информационни, социални и граждански функции. Стимулира участието на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие и изграждането на демократичното местно самоуправление.

През 2014 година, основната дейност на фондацията се насочи към изпълнението на проект по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”- Партньорства. Бяха разработени и обсъдени на експертно ниво  основни теми от участието на читалищата в „Образование през целия живот” и осъществени съвместни инициативи и участия с други НПО.

Проектът “BEADED jEUwelry” (мънистени ЕС бижута), август 2013 – юли 2015,  събира традиции, европейски опит и добри практики в обучението по изработване на традиционни накити от мъниста. Включва шест партньорски организации от пет страни от Югоизточна Европа – България, Румъния, Унгария, Хърватска (координиращ проекта партньор) и Чехия.

1 23logo

Проектната идея кореспондира с нашия интерес и опит в запазването и представянето на традиционни умения и практики чрез читалищата. Целта е чрез споделянето на добри европейски практики и моделни подходи да се разшири връзката между занаятчийско производство, културно наследство и икономически растеж.

Проектът дава  възможност за взаимно изучаване на европейски традиции и тяхното представяне и популяризиране, при коопериране на усилията на партньорите. Има връзка  с продължаващото образование в полза на  социалната и личностна реализация, особено на младите хора. Разкрива нови възможности за работа на фондацията с читалищата и прилагането на информационните технологии  в образователните им дейности.

С нашия общ проект – 6 организации от 5 европейски страни  се стремим също, чрез партньорството и възможностите за взаимно опознаване на културите и традициите си, да доближим част от това наследство до широк кръг потребители и популяризирането  му като част от общото европейско нематериално културно наследство.

През годината участвахме в 4 партньорски срещи, с продължителност на обучението  пет дни, домакин на всяка от които беше една от страните, участнички в проекта.

5Първата среща по проект  “BEADED jEUwelry” (мънистени накити в ЕС) се проведе в Загреб от 21 до 26 януари.

Представители на организациите от пет европейски страни се събраха в Дубравския народен университет, координатор на проекта, който беше и домакин на информационното събитие. Фондация за развитие „Читалища”, като участник в проекта беше представена от председателя – Антоанета Гинина, координатора на І част от  проекта Зоя Борисова, финансовия мениджър Антоанета Антова, експерта Албена Чобанова, читалищните секретари на ч-ще „Прогрес”- гр. Костенец, Детелина Василева и на ч-ще „Съзнание” гр. Сливница, Йоланда Младенова.

678

Тържественото откриване на срещата беше уважено от Българският посланик в Хърватия – г-жа Таня Димитрова, от представители на Посолството на   Румъния,  на Министерството на образованието, Етнографския музей и други културни институции от Загреб, на пресата.  Срещата беше открита от директора на  Културния център г-н Ивица Рибич. Г-жа Димитрова поздрави участниците в съвместния проект. Представителят на Румънското посолство, също изрази подкрепата си към проекта и партньорството. Кметовете на община Костенец и на община Сливница, чрез участниците в срещата Йоланда Младенова и Детелина Василева, предадоха своето «На добър час!», заедно с информационни материали и малки сувенири от двете общини.

На откриването на пътуващата изложба в рамките на събитието – Хърватска, България, Унгария и Румъния представиха традиционни огърлици и гривни, а Чехия показа съвременни материали и интерпретации. Публиката прояви жив интерес към българския щанд. Придружена от журналистката Диана Глазнова, редактор на излизащото в Хърватия списание «Родна реч», представители на Националната общност на българите в Хърватия и Дружеството за хърватско-българско приятелство, г-жа Димитрова се срещна с българските участници и получи тяхното уверение, за обмен  на актуална информация и за участието на българските читалища в партньорски  инициативи

В съответствие с изпълнение на програмата на първата партньорска среща бяха представени, организациите, които участват в проекта, системата за професионално образование и Националната квалификационна рамка в Хърватска. В обучението бяха застъпени техники за изработване на «кралуш»и др. традиционни огърлици в практически занятия и в музея на гр. Самобор. Посещението на националния Етнографския музей ни докосна до богатството на традиционния хърватски костюм и аксесоари, обогати представите ни за балканските културни традиции.

emblemaВтората работна среща на участниците  в проект “BEADED jEUwelry” (мънистени накити в ЕС) се проведе  в Унгария от 24 до 29 март.

20 участници от 5 европейски страни пристигнаха в  град Секзард, на 150 км. от Будапеща.  Сред тях бяха и петте  участнички от България – от  разширения експертен екип на Фондация за развитие „Читалища”- Йорданка Цветкова, Добрияна Котларова, Светлана Колева, Антоанета Гинина.В програмата на срещата се акцентира върху представянето на традиционните унгарски бижута от мъниста и усвояването на уменията, свързани с тях. В добре подготвените презентации на организаторите, бяха развити и темите за  народните занаяти с присъствието им в системата на професионалното образование в Унгария, както и механизма,  създаден за оценяване на занаятчийски изделия. Тази стройна система предизвиква размисли за хармонизиране на усилията в тази посока и в нашата страна.С интерес  от местната общност беше посрещната международната изложба с  традиционни мънистени накити, която се подрежда във всяка страна, домакин на срещата. Откриването и в Дома на културата в Секзард се превърна в празнично  културно събитие за жителите на града.Специалната демонстрация на традиционните многопластови шарени народни носии от областта Шаркьоз – за младо момиче, омъжена жена и възрастна жена беше един красив спомен от миналото. Съчетани с бижута от мъниста и съпроводени с разяснения за поводите, свързани с тяхното ползване, тези богато украсени облекла ни поднесоха изключително цветно разнообразие и майсторска изработка. Те засилиха и усещането за унгарска традиция, уважавана и търсена и до днес. Посещенията в Секзардския музей и селската къща в Деч обогатиха представите ни за местната традиция и също свидетелстваха за грижа и отговорност от страна на местните власти, на музейните специалисти и на неправителствените организации, които работят в синхрон и взаимопомощ за да се запази това уникално наследство.
В Будапеща  според програмата посетихме Етнографския музей и споделихме  въздействието на богатата колекция от мънистена бижутерия, която се пази там.
Проведената координаторската  среща и официалната вечеря с връчването на сертификати на участниците се утвърждават като важна част  на всяка от международните срещи.
Времето  на посещението в Будапеща съвпадна с  провеждането на Унгарски фестивал на народните танци и занаяти. Проявяващите интерес, между които и по-голямата част от българската група,  посетиха фестивала и останаха впечатлени от съхраненото и умело представено  разнообразие на народни танци и занаяти.

arteralogoОт 15 до 20 юли в Одорхею Секушт – Румъния се състоя  Третата международна среща.

За постигане целите на проекта организаторите  предоставиха богата информация за най-разпространените занаяти и умения  и усвояване на тънкостите на местната мънистена традиция. Особен интерес предизвика разискването на  темата за  възможностите, които предоставя съвременния маркетинг при търговията със занаятчийски произведения, с лектор Габор Колумбан. Специално място беше отделено на нормативната уредба, свързана с националния регистър на професиите около традиционните занаяти в Румъния, която  е аналогична на тази в останалите страни – партньори по проекта.
Подготвената постоянна изложба с изработени накити от предишните семинари в Хърватия и Унгария бе широко рекламирана и посетена. Нашите участници в семинара Зоя Борисова, Йоланда Младенова, Стефка Ибришимова, Срджан Кръстевски, Злата Златкова и Мира Коларова също   получиха на официалната  церемония сертификати за проведеното обучение.

logoФондация за развитие „Читалища” беше домакин на ІV – та международна среща, която се проведе В  София от 20 до 26 октомври.

Участваха 25 представители на шест  организации от Хърватска, Унгария, Чехия, Румъния и България. Характерният акцент на българското участие – читалищата- трябваше  и намери убедителен отговор на въпроса защо читалището като институция е част от европейското културно наследство, припознато на международно ниво като едно сравнително предимство за България и защо нашият общ европейски проект, свързан с традиционна практика, може с помощта на читалищата да доведе до практически ползи и нови партньорства.Настаняването на гостите в центъра на града, удобната комуникация, условията за работа и наситената с интересни събития програма, с впечатляващо гостите представяне на основните културни и  исторически забележителности на града, бяха високо оценена от участниците.
Обучението в традиционни мънистени български практики, беше проведено от нашите експерти Албена Чобанова, Йорданка Цветкова, Срджан Кръстевски и Милена Колева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКонференцията на тема „Българският фолклор и традиции”- партньорство на местно ниво” беше проведена в Дома на Европа в България.

Презентацията на Антоанета Гинина „Читалищата като центрове за образование през целия живот и място за съхранение и популяризиране на традиционната култура”  представи  читалищата, с разностранните им възможности, роля и влияние не само като характерни за страната ни местни културни и образователни центрове, но и като участници в съхранението и популяризирането на българската традиция и нематериалното културно наследство.

Другата презентация „Българската традиция в мънистените накити, характерни видове и етнографски особености”, на Милена Колева –Звънчарова, етнолог, координатор на Втория етап на  проекта, беше един интересен  и богато илюстриран с документален материал поглед към тези традиционни умения в страната и региона.

Тук в Дома на Европа беше открита от координатора на проекта, Дуня Вуковиц и Пътуваща изложба” Традиционната бижутерия от мъниста в ЕС” – колекция с около 50 традиционни образци на мънистени накити  от  партньорските  страни. Изложбата  беше представена и в ч-ще „Прогрес” град Костенец и ч-ще „Съзнание” в гр. Сливница.

 На 24 октомври участниците имаха учебно посещение в Боянската църква и  Националния исторически музей. Освен обзорна беседа за запознаване с част от богатствата на музея, за гостите  специален интерес представляваха и българските  културни практики в облеклото и бижутата, като се акцентира върху използването на мънистата. В „учебната стая” на НИМ, г-жа Вера Керелезова –етнограф, успя да заинтригува участниците с интересната си презентация за българския опит и конкретни примери с експонати на музея.

Всяка от тези международни среща се превръща във важен  етап от осъществяването на проекта и в стимул за по-добра организация и  нови идеи при неговата реализация.

През годината продължи партньорството ни Гражданско сдружение „Постоянно образование”.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ЛИЧНОСТНОТО ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ, МОДЕЛ ИЗТОК – ЗАПАД

На 16 април, от 15 часа в новия дом на Представителството на Европейския парламент и Европейската комисия в България, се състоя съвместна инициатива на и Фондация за развитие „Читалища”

1211Присъстваха представители на училища, детски градини, читалища, на община Костенец, приятели на „Постоянно образование. Кратко  въведение към темата Интегрирано образоване през целия живот направи председателя на сдружение „Постоянно образование” –  Мария Цонкова. Беше представен образователния филм „Мъдростта на природата”.

В дискусията Антоанета Гинина- председател на Фондация за развитие „Читалища”, подчерта ролята читалището като разпознаваем и достъпен за всички център, в който образованието, културата и социалните контакти дават опора както на отделната личност, така и на  цялата местна общност. В тази благоприятна среда могат да се популяризират идеите и целите на образованието през целия живот и този различен прочит, които ни дават образователните принципи „НОМУРА” за интегрирано образование през целия живот.

Приятен акцент на срещата беше участието на Детска театрална работилница при народно читалище „Просвета 1881”- с.Костенец, с ръководител Стефка Ибришимова. В навечерието на най-големия Християнски празник  Възкресение Христово,  те поздравиха участниците в срещата и още веднъж показаха, че пътят към доброто минава през детските сърца, за да се разпространи в целия ни съзнателен живот.

И през цялата 2014 година Фондация за развитие „Читалища” поддържаше сайта www.chitalishte.bg и осъществяваше безплатна експертно-консултантска помощ.

Председател:

Антоанета Гинина