Подпомага читалищата в България

Личностното интегрирано образование

МОДЕЛ ИЗТОК – ЗАПАД

 

postoyanno.obrazovanie

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ  ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

 

 

Съществуващата рамка на формалното образование не може да се справи с многобройните проблеми на съвременното общество.

В първата година на 21 век Асамблеята на Съвета на Европа отбелязва в Декларация: „Асамблеята признава, че формалните образователни системи не могат сами да се справят с предизвикателствата на съвременното общество и следователно приветства тяхното укрепване с неформални образователни практики… Асамблеята препоръчва на правителствата и отговорните власти на страните-членки да признаят де факто неформалното образование за партньор в образованието за цял живот и да го превърнат в достъпно за всички”.

В Рапорта на ЮНЕСКО „Образованието – скритото съкровище” се посочва, че „Целта на развитието е пълната реализация на човека, на цялото богатство на неговата личност, на всички форми на изразяване и на всички възможни негови предназначения като индивид, като член на семейството и на обществото, като гражданин и работник, като изобретател и като творец-мечтател”. Като координатор на глобалното движение за постигане „Образование за всички” ЮНЕСКО работи с широк кръг от партньори, за мобилизиране на повече ресурси за да се превърне образованието в основен приоритет на международно, регионално и национално ниво и постигане образование за всички.

У нас стават все по-тревожни сигналите за  съществуващите образователни и социални неравенства, изключването на цели социални групи от активно участие и личностна реализация. Расте частта от населението на която липсва задължителното базисно изходно равнище за постигане на по-добро качество на живот.

Съвременната ситуация, в която се намира нашето общество изисква нови модели на образование и възпитание в една благоприятна среда за обучение,  развитие и възпитание. И то от ранна детска възраст до активното дълголетие.

Японското министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите посочва, че „за да се създаде обогатяващо и динамично общество в 21 век, е жизнено важно да се формира общество на ученето през целия живот, в което хората могат свободно да избират възможности за учене по всяко време през своя живот и в което се осигурява адекватно признаване на тези постижения в ученето”.

Отварянето на границите в образованието поставя въпроса за партньорствата като необходима основа – партньорства между държавните институции и гражданския сектор, между различни социални сфери и образование, между групи индивиди, между самите индивиди в процеса на учене.

 Гражданско сдружение „Постоянно образование” и Фондация за развитие „Читалища” свързват дейността си с различни страни на образованието през целия живот и намират основание за своята дейност именно в подпомагане развитието на личността чрез хуманно и гражданско образование. Вниманието на Сдружението е съсредоточено върху Интегрирано образование през целия живот/ИОЦЖ/, съвременна образователна теория и практика, създадена от  японката Йошико Номура/1922- 2003/, развита и прилагана днес с активната дейност на Центъра за ИОЦЖ „Номура” в Токио, чийто клон за България е Гражданско сдружение „Постоянно образование”, с председател Мария Цонкова.

Фондация за развитие „Читалища”  подпомага развитието и популяризира ролята на  читалищата като характерна българска институция с демократично начало и традиции в образованието през целия живот, които в съвременните условия се модернизират с помощта на новите технологии и обмен на модели и практики с други партньори.

Първата съвместна среща на Фондация за развитие „Читалища”с Гражданско сдружение „Постоянно образование  беше организирана на 19 юни 2013 година,  в зала „Мати” – НДК . Представители на читалища, общински власти и педагози от София и Софийска област бяха запознати  с нов граждански образователен модел, свързан с усвояване и прилагане на образователните принципи „Номура” за интегрирано образование през целия живот. Г-жа Мария Цонкова-председател на Гражданско сдружение „Постоянно образование”  представи основните характеристики и начина на прилагането  на Интегрирано образование през целия живот /ИОЦЖ/.  Големият интерес към този модел се дължи на изключително актуалното звучене на посланията които изпраща – ясни, прости и логични, важни и достъпни за всеки човек, без значение от коя част на света е  и какво е социалното му положение. Основният извод е, че чрез образование хората  стават по-отговорни за делата си както  в собствения си живот, така и в обществения, като интегрираното образование се свързва с няколко основни компонента:

  • Домашно възпитание,
  • Училищно или университетско образование,
  • Социално чувство и възпитание,
  • Отношение към природата.

В индивидуален план идеята за устойчивост е формулирана чрез четирите принципа – „уча, за да зная; уча, за да правя; уча, за да живея заедно; уча, за да бъда”.

Уча, за да зная – как да живея в този рисков свят; уча, за да правя – за да изграждам света около мен, а и отношенията ми с другите хора на хармонична основа; уча, за да живея заедно – мога да постигна тази хармония със себе си и със света само заедно с другите хора; уча, за да бъда – за да открия своя Аз, за да се утвърждавам в своя свят и в света с другите, за да бъда аз и в отношенията си с хората, и с природата.

nomuraПрисъстващите бяха впечатлени, не само от  задълбоченото познаването и обяснението на една нова цялостна визия за образованието през целия живот, чрез модела Изток –Запад, но и от практическите стъпки, с които управляваното от г-жа Цонкова Гражданско сдружение се нарежда  между организации и институции от повече от 80 държави,  които споделят идеите и  работят за това, чрез образование хората да стават по-отговорни за делата си както в собствения си живот, така и в обществения, да развиват социалното си чувство и чувството за толерантност и това да ги води към по-щастлив и достоен живот на една планета, незастрашавана от самоунищожение.

В дискусията се наложи общото убеждение, че имаме интерес да разпространим  знание за Личностно интегрирано образование Модел „Изток –Запад” сред по-широк кръг от българското общество, като познаваме предимствата  на работата в партньорство и оценяваме ролята на читалищата.

В немалката част от малките населени места,  читалищата са основни, а в много случаи и единствени културни, образователни  и социално-контактни центрове, в които хората могат да общуват, да дискутират по проблеми на развитието на населеното място и на обществото ни като цяло. Те са и една добра неформална среда за провеждане на продължаващо образование чрез лекции, курсове, информационни събития и др. Това е мястото където успешно могат да  се съгласуват и кооперират усилията на образователни, културни, социални институции и граждански формации и сдружения.

 Като отчитат важната роля на читалищата за подобряване качеството на живот  и водени от желанието да се улесни трансфера и адаптирането на иновативно учебно съдържание за гражданско обучение в образователната им практика, двете организации очертаха основните направления на бъдещата си съвместна дейност и обявиха конкурс на тема „Личностното интегрирано образование, модел Изток- Запад

На 1 декември в зала „Десислава” на хотел „България в София, се състоя втората среща с Гражданско сдружение „Постоянно образование”  на тема „Интегрирано образование през целия живот- образование за устойчиво личностно развитие”, с участието и на читалища от Софийска област. На срещата беше прожектиран документалния филм за ИОЦЖ” Номура”- „Мъдростта на природата”. Отличените в конкурса за защитена през 2013г.дипломна работа върху теми, свързани с гражданско и хуманно образование  получиха награди.

За участие в обявения конкурс на тема ”Читалището като стимулираща среда за ИОЦЖ, модел Изток-Запад” бяха отличени с:

Първа награда– Денс формация „Вайялет” при народно читалище „Прогрес1907”-гр. Костенец, с ръководители Валентина Бонжолова и Емилия мичева

Втора награда– Детска театрална работилница при народно читалище”Просвета 1881”-с.Костенец, с ръководител Стефка Ибришимова.

Партньорството през 2014 година стимулира търсенето на нови възможности за коопериране с други образователни и културни институции, което ще позволи включването на професионалисти и експерти в личностното интегрирано образование  на местно ниво,  всеки поотделно работещ с деца и възрастни за създаване на работеща стратегия за поддържане на образованието през целия живот.

На 16 април, от 15 часа в новия Дом на Европа в София се състоя поредната среща. Присъстваха представители на училища, детски градини, община и читалища –гр. Костенец, Синдиката на българските учители, граждани. Кратко въведение в темата Интегрирано образование през целия живот направи председателят на Сдружение „Гражданско образование”, Мария Цонкова. Беше представен новия  образователен филм на Сдружението, свързан с опазването на природата. В дискусията Антоанета Гинина, председател на Фондация за развитие „Читалища” изрази съпричастност към целите и задачите,  които следва „Постоянно образование” и благодари на г-жа Цонкова за активността и диалогичността в съвместната работа. Тя подчерта и ролята на читалището като разпознаваем и достъпен за всички център, в който образованието, културата и социалните контакти дават опора както на отделната личност, така и на цялото местно общество. Това предимство създава благоприятна среда, в която идеите и целите на образованието през целия живот ,в т.ч. и ИОЦЖ модела „Изток-Запад” могат да се популяризират.

Приятен акцент на срещата беше участието на Детската театрална работилница при ч-ще”Просвета”-с. Костенец, които в навечерието на най-големия Християнски празник Възкресение Христово, поздравиха участниците в срещата и на всеки , заедно с добрите пожелания подариха,  обагрено според местната традиция,  червено яйце. Така децата още веднъж ни напомниха, че пътят към доброто минава през детските сърца, за да се разпространи в целия ни съзнателен живот.

 

Мария Цонкова , Антоанета Гинина

No Comments Yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *