Подпомага читалищата в България

EKOФЕСТ

EKOФЕСТ. Зелените идеи в действие! 24-26 юли 2015г. – местността Узана, Габрово Web:www.ecofest.bg E-mail:ecofest@ecofest.bg

“МЪНИСТЕНИ НАКИТИ В ЕС”

Шеста заключителна партньорска среща по проект “МЪНИСТЕНИ НАКИТИ В ЕС”, “BEADED jEUwelry”  12-16 юни,  Културния център Дубрава – Загреб, Хърватска Web:www.beaded-jeuwelry.eu          www.chitalishte.bg

Девети Международен фолклорен фестивал – Македония

Фолклорна Танцова формация „Костенец“ при НЧ „Прогрес 1907“, град Костенец се завърна с ПЪРВО място от Деветия Международен фолклорен фестивал „Св.Св. Кирил и Методий“ – Охрид, Македония /22 -26 май 2015 година/. На фестивала участват единадесет състава от Холандия, Словакия, Турция, България и Македония. Ст. Ибришимова      

Пета партньорска среща в Чехия

По проект Traditional EU Beaded Jewellery 09-14 03.2015   Българската група беше в състав : Милена Колева–Звънчарова, координатор на проекта, Детелина Василева – секретар на читалище „Прогрес” – гр. Костенец, Светла Кангалова – секретар на читалището в с. Горна Василица и Сърджан Кръстевски – дизайнер.  Срещата започна в Прага, с презентация на традиционни чешки накити, изнесена […]

4-та международна партньорска среща – София

Фондация за развитие „Читалища” беше домакин на ІV – та международна среща, която се проведе в  София от 20 до 26 октомври. Участваха 25 представители на шест  организации от Хърватска, Унгария, Чехия, Румъния и България. Характерният акцент на българското участие – читалищата- трябваше  и намери убедителен отговор на въпроса защо читалището като институция е част […]

„Европейска мънистена традиция”

Конференция на тема „Български фолклор и традиции. Партньорство с местните власти”, в рамките на Международна партньорска среща по проект „Европейска мънистена традиция”

Фондация за развитие „Читалища” домакин на Четвъртата партньорска среща по проект “BEADED jEUwelry”, 20-25 октомври в София

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „МЪНИСТЕНИ НАКИТИ В ЕС”, ОТ ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – ПАРТНЬОРСТВА

Мениджърска среща по проект „BEADED jEUwelry“

Втората работна среща на участниците в проект “BEADED jEUwelry” (мънистени накити в ЕС) се проведе в Унгария от 24 до 29 март