Подпомага читалищата в България

Мениджърска среща по проект „BEADED jEUwelry“

Втората работна среща на участниците в проект “BEADED jEUwelry” (мънистени накити в ЕС) се проведе в Унгария от 24 до 29 март

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА” НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В УНГАРИЯ

УНИКАЛНА МЪНИСТЕНА ОГЪРЛИЦА ОТ 6 -ТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ ХРИСТА

УЧАСТИЕ НА ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ „ЧИТАЛИЩА“ В ПЪРВАТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „BEADED jEUwelry“

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ФРЧ за участие в дейност многостранни партньорства по секторна програма „Леонардо да Винчи”